Privát gondozás
Privát gondozás

Szolgáltatásaink

www.privatgondozas.hu
„Megnyugtató gondoskodás az Ön otthonában!”

A privátgondozási tevékenységünk, gondozási, ápolási és felügyeleti feladatokat lát el a Gondozott otthonában. Soproni intézményként, jelenleg a városban érhetők el szolgáltatásaink teljes körűen!

Amennyiben családtagja otthoni gondozást igényel, hívja intézményünket és mi szakszerű segítséget adunk ahhoz, hogy Ön a legmegfelelőbb ellátást biztosíthassa beteg, idős hozzátartozójának vagy az átmenetileg ápolásra szoruló családtagjának.

1.Személyes látogatás, igények felmérése, egyeztetés
Az ellátandó idős hozzátartozó, beteg családtag állapotának felmérésekor otthoni személyes látogatás és konzultáció alkalmával egyeztetik a felmérési szakértő kollégáinkkal az igényeket, lehetőségeket és az ellátás feltételeit. A szolgáltatás megrendelését követően szerződéskötésre kerül sor. A kijelölt felmérési szakértő kollégánk meghatározott határidőn belül intézkedik az Ön hozzátartozója ellátására vonatkozóan.

2.Munkatárs(aink) kiválasztása és beosztása az igényeknek megfelelően
A helyzetfelmérést és az igények elemzését követően kiválasztjuk az adott feladathoz a legmegfelelőbb kollégá(i)nkat! Munkatársaink olyan igényes ápolók, gondozók, akik kórházakban, idős otthonokban, illetve otthoni gondozásban szereztek gyakorlatot és  szakértelemmel, nagy precizitással és megfelelő empátiával dolgoznak.
Minden munkatársunk egy szigorú kiválasztási folyamat után, a kívánt szakterületnek megfelelő belső továbbképzésen, tanfolyamon vesz részt, ahol a szakma kiemelt szaktekintélyei, elismert szakemberei adják át tudásukat és tapasztalataikat. A képzés végén a résztvevők egy záróvizsga keretében adnak számot tudásukról, majd a minősítésük eredményétől függően kezdhetik el nálunk, a rájuk bízott tevékenységet!

3. Gondozási, alapápolási ill. irányító tevékenység
Munkatársaink mindent elkövetnek, hogy az idősgondozást, az alapápolást illetve a felügyeletet olyan igényességgel végezzék el, hogy az az időskori hozzátartozó vagy a beteg és a család legnagyobb megelégedésére történjen!

Rendszerünkben egy irányító szakértői hálózat működik, mely elsősorban tanácsadó tevékenységével a gondozók részére az ápolással kapcsolatos minden felmerülő speciális problémára segítséget ad, vagy haladéktalanul intézkedik az adott, időnként előforduló rendkívüli helyzet megoldására. Az irányító szakértői hálózatban csak a legtapasztaltabb és legnagyobb szakmai tudással és rutinnal, valamint vezetési és irányítási képességekkel rendelkező kollégáink jelölhetők ki!

A gondozási, ápolási, felügyeleti és szakértői tevékenységeink ellátása szakértelemmel, szakmai igényességgel és pontossággal, szociális érzékenységgel és empátiával történik!

4. Ellenőrzés, visszacsatolás
Tevékenységünk magas színvonalának folyamatos fenntartása és javítása érdekében az előzetesen jóváhagyott ellenőrzési tervünknek megfelelően, de a szükségességet meg nem haladó mértékben, telefonon, vagy előre bejelentett, esetleg szúrópróbaszerű ellenőrzéseket hajtunk végre a család előzetes egyetértésével. Számítunk gondozottjaink és családtagjaik javaslataira, észrevételére, mely lehetővé teszi, hogy munkánk színvonala minden érintettben illetve érdeklődőben is elismerést váltson ki. E tevékenységünk kiemelt szerepet játszik kollégáink minősítésében, de a gondozás, ápolási tevékenység, folyamatos figyelemmel kísérése, a tanácsadás és segítségnyújtás is elengedhetetlen!

Gondozási tevékenységeinkből:

Alapápolási tevékenységeink:

Felügyelet:

Gondozó, ápoló szolgálatunk személyre szabottan, a néhány órától,  akár a 24 órás otthon ápolási feladatok ellátását is elvégzi, váltott műszakban kettő, vagy több munkatársunk bevonásával!

Tevékenységünk költségtérítése óradíj, illetve gondozási igény alapú, mely az igények szerint kerül meghatározásra!